กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
งาบ่บีบบ่ได้น้ำมัน คนบ่หมั่นบ่ได้เงินได้คำ

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: