กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
งัวเข้าสวน ยับตั๋วเมื่อลูน

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: