กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
งูแผวหน้าแข้ง ฟั่งแล่นหาค้อน

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: