กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ใคร่หื้อเปิ้นฮัก หื้ออู้ปากหวาน ใคร่ไป่ใคร่สาน หื้อถามคนเฒ่าคนแก่

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: