กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
งาจ๊างหักขำเศิก คนหลับเดิ๊กบ่เสียก๋าร

หมายความว่า:
คำถัดไป: