กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ใคร่ฮู้หื้อถาม ใคร่งามหื้อแต้ม

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: