กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ใคร่เวยหื้อกาน ใคร่นานหื้อแล่น

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: