กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ใคร่เย็นหื้ออาบน้ำวังหิน ใคร่มีทรัพย์สินหื้อหมั่นก๊า ใคร่ขึ้นสวรรค์จั๊นฟ้า หื้อหมั่นฆ่าเจ้าเอาของ

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: