กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ควายเฒ่าใคร่ต๋ายขำปง

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: