กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
บ่มีเงินหมื่น บ่ดีลื่นตุ๊เจ้า บ่มีไก่เต๋มเล้า บ่ดีลื่นเจ้าลื่นนาย

หมายความว่า:
คำถัดไป: