กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
บ่มีจ้อนตุ๊กข์ยามกิ๋นแก๋ง บ่มีเมียแปงตุ๊กข์ยามเจ็บไข้ บ่มีเงินไว้ตุ๊กข์ยามชราโซ

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: