กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
บ่มีมาร สมปานบ่แก่ ลูกหลานบ่ฟังกำป้อแม่ ยากนักจักได้เป๋นคนดี

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: