กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ป้อกับลูก เหมือนขี้มูกกับฮูดัง

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: