กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ปากเป๋นธรรม ใจ๋ดำปั๋นเห่าห้อม ปากว่าแต๊ น้ำใจ๋บ่ต๋าม อู้เอางาม น้ำใสซ่วยหน้า ปากหวานก้นส้ม ตางในขมเหมือนบ่าแขว้ง ปากหวานจ้อยๆ เหมือนน้ำอ้อยป้อกสะเลียม ปากเป๋นธรรม ใจ๋ดำเหมือนหมิ่นหม้อ

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: