กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ปากเป๋นลม เป๋นป๋มตี้แก้ยาก

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: