กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ปี้น้องผิดกั๋น เหมือนมีดขี้เมี้ยง เต๋มฝนแล้วหาก ตึงมี ปี้น้องผิดกั๋น เหมือนพร้าฟันน้ำ อย่าผูกมั่นก๋ำเวร

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: