กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ปะผ้าต้วบยามใกล้แจ้ง ปะจิ้นแห้งเมื่อเขี้ยวบ่มี เผื่อมาปะของดี ก็ปอเฒ่าแก่แล้ว

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: