กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ปี้ฮู้สอง น้องฮู้หนึ่ง ปี้ฮู้ป๊อง น้องฮู้กล่าว

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: