กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ป้อแม่มี กิ๋นขว้างโบ๊ะขว้างบ๊ะ ป้อแม่ต๋ายละ เป๋นบ่าห่อยนอยจา

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: