กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ป้อเลี้ยงใหญ่แล้ว ป๊อยกล๋ายเป๋นแหลว บ่กึ๊ดฮอดแนว ป้อเลี้ยงยามหน้อย

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: