กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ปล๋าตั๋วเดียวเน่าตึงซ้า

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: