กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ป้อแม่ตั๋ว พระเจ้าคิ่นจั๊น อย่าหลีกอั้นหนีไป ละป้อแม่แล้ว เจ้าจักหาไผ หนีเหียจากไฟ ไปเป่าหิ่งห้อย

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: