กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
โบราณว่าไว้ เยี๊ยะไฮ่นาขวาย จั่งเสียแฮงควาย บ่มูลมั่งข้าว

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: