กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
บาปอยู่ตี้คนจ๋ำ ก๋ำอยู่ตี้คนสร้าง

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: