กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ใบบัวห่อจ๊าง ต๊างนาซ่อนหอย เส้นผมบังดอย ตี้ไหนจักกุ้ม จักเอาวัตถา สิ่งใดหี่หุ้ม ปิดบังควันไฟนั้นไว้

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: