กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
บ่าหินไหลไคลคู้บ่ป้อ บ่ดีเอาไม้อ้อ ไปกะหลัดแข้งจ๊าง

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: