กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
บ่ตันเข้าป่าหันงูเขียว

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: