กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
กิ๋นหลายต๋ายคนเดียว

หมายความว่า:
คำถัดไป: