กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
กิ๋นข้าวหื้อไว้ต่าน้ำ

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: