กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
กิ๋นเต่าลืมคุณหมา กิ๋นปล๋าลืมคุณแห

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: