กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
กิ๋นอิ่มแล้วหนี กิ๋นพีแล้วป้าย

หมายความว่า:
คำถัดไป: