กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
กิ๋นอิ่มนอนบ่หลับ

หมายความว่า:
คำถัดไป: