กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เกิดเป๋นคน เข้าห้วยใดก็หื้อมันสุด ขุดห้วยใดก็หื้อมันตึ๊ก

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: