กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
กำจ่มกำด่า นั้นเป๋นกำดี ถ้าฟังบ่ถี่ มันตึงบ่ม่วนหู

หมายความว่า:
คำถัดไป: