กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
กำบ่มีไผบ่ว่า บ่มีต้าควายบ่ลง บ่มีต๋งบ่ได้ปู๋แป้น

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: