กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
กำปากว่าแต้ ใจ๋แผ่ไปหลาย ปากว่าบ่ดาย ใจ้ก๋านบ่ได้

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: