กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
กำปากเหมือนดังผีสอน ผ่อตี้นอนอย่างโหม้งกระต่าย

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: