กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ไก่เจ้าเล้าเป๋นใจ๋เหน

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: