กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
กึ้มงึ้มดื่มใน น้ำบ่ไหลเจี้ยวปื้น

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: