กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เก๊ามันเต้าเล่มเข็ม ปล๋ายมันเต๋มแม่น้ำ

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: