กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ของกิ๋นลำบ่ดีอุ่นไว้ ของจะได้หื้อขะใจ๋เอา

หมายความว่า:
คำถัดไป: