กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ขะโยมดีเปื่อตุ๊เจ้า ลูกเต้าดีเปื่อป้อแม่ คนเฒ่าคนแก่ ดีเพราะฟังธรรม

หมายความว่า:
คำถัดไป: