กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ขี้จ๊างลอดขี้มอดค้าง

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: