กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ขี้แห้งจับต๋าหมา ขี้ปล๋าจับข้าวคั่ว

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: