กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ข้าวจะเสี้ยงเพราะกิ๋นหวาน คนจะผลาญเพราะนอนอุ่น

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: