กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
แขนตั๋วสั้น จะไปอุ้มไหใหญ่

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: