กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ข้าเก่าเต่าฮ้าย เสือควายมีเขา จักเข็บแมงเวา เลี้ยงไว้บ่ได้ จายคาเฮือน กับแคร่ขี้ใต้ บ่ดีควรร่วมชิด

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: