กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
คนง่าวได้จ๋า หม้อแก๋งหนาได้เดือด

หมายความว่า:
คำถัดไป: