กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
คนฉลาด บ่ดีประมาทคนง่าว

หมายความว่า:
คำถัดไป: