กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
คนหล็วกได้กำจ๋า คนมีผญาแป๊เปิ้น

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: